ŠTUDENTSKÁ AKADÉMIA ECOCEN

Súčasné potreby meniaceho sa globálneho sveta vyžadujú komplexné zmeny v ekonomickom a podnikateľskom myslení a prechod celej spoločnosti na ekologickú, udržateľnú a zodpovednú spoločnosť.
Tieto rýchle a nevyhnutné zmeny predstavujú urgentnú požiadavku na spoločensky zodpovedných, talentovaných mladých ľudí, budúcich manažérov, stratégov a vizionárov, avšak nové, dynamicky meniace sa potreby trhu predbiehajú doterajšie akademické poznatky.

Ecocen group sa preto rozhodlo podporiť vzdelávanie mladých talentovaných ľudí, v oblasti globálnych environmentálnych, ekonomických a spoločenských výziev 21. storočia, aby mohli lepšie a zodpovednejšie aplikovať najnovšie odborné poznatky do korporátnej praxe.

Prepájaním vedcov, odborníkov a firiem so študentmi, vytvárame unikátnu platformu a študentský inkubátor, na prípravu nových, profesionálnych odborníkov a manažérov, ktorí budú rozumieť potrebám firiem a zároveň prinesú svoj čerstvý, nestereotypný pohľad na súčasné spoločenské výzvy, ako aj inovatívne myslenie a riešenia v oblasti udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti.

REGISTRÁCIA UKONČENÁ

Pre koho je akadémia so stážou určená?

Čo získaš účasťou?

Tématický obsah akadémie

 • Udržateľnosť a ciele udržateľného rozvoja 
 • Klimatická kríza, globálne ekonomické trendy/príležitosti a riziká
 • Globálna transformácia na low carbon ekonomiky
 • Stratégia net zero, carbon neutral, znižovanie emisií a carbon offsetting
 • Ochrana životného prostredia a biodiverzity
 • CSR, ESG a udržateľné podnikanie
 • EU/SK legislatíva, CSRD smernica a nefinančný reporting
 • Meranie a znižovanie uhlíkovej stopy
 • Udržateľné riešenia, metódy a technologické inovácie
 • Produktová zodpovednosť
 • Cirkulárna ekonomika a zero waste
 • Medzinárodné štandardy ako ISO, GRI, SDG a ďalšie
 • Certifikácia a akreditácia udržateľnosti
 • Reporting a PR
 • Manažérske softvérové a BI riešenia

PLÁN AKADÉMIE so STÁŽOU

Spolu 5 mesiacov

1. Úvodná časť - Všeobecný vzdelávací program

Interaktívne odborné prednášky – cca 15 prednášok

 • priemerne 1 x týždenne vo večerných hodinách online formou

Celodenné sobotňajšie spoločné stretnutie – 1 x mesačne (dobrovoľné/nepovinné)

 • diskusia na prebraté témy, prezentácie + trocha zábavy
 • účasť podľa možností študentov

Účasť na drobných zadaniach pre ECOCEN :
priemerne max. 5 hodín týždenne –  na základe individuálnych možností študentov, prezenčne alebo online

2. Praktická časť - Účasť na projektoch

Zaradenie študentov do tímov a následná práca na projektoch

Participácia na komplexnejších projektoch a zadaniach:

 • priemerne 5 hodín týždenne:

  prezenčne alebo online, podľa projektov a možností študentov

Tvorba vlastných projektov – podľa záujmu a časových možností študentov

Doplňujúce prednášky online
Podľa tém a problematiky, ktorú budú študenti riešiť

Celodenné sobotňajšie spoločné stretnutie – 1 x mesačne (dobrovoľné/nepovinné)

 • diskusia na prebraté témy, prezentácie + trocha zábavy
 • účasť podľa možností študentov

3. Záverečné vyhodnotenie akadémie a stáže

PREZENTÁCIE NA CSR TÉMU

 • Odprezentovanie a vyhodnotenie získaných vedomostí v oblasti udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti
 • Potvrdenie o absolvovaní Ecocen Akadémie udržateľnosti

ECOCEN TEAM BUDDY

 • Vyhodnotenie účasti študentov na projektoch, iniciatíva, spolupráca, ochota, prínos, kreativita, soft skills, nadšenie pre vec
 • Odovzdanie ocenení

VÝBER NAJLEPŠÍCH ABSOLVENTOV

 • Zaradenie absolventov na dlhodobé platené projekty pre klientov
 • Zaradenie absolventov na dlhodobé projekty ECOCEN GROUP
 • Sprostredkovanie pracovných príležitostí v popredných spoločnostiach

Detaily priebehu

Kontaktovať budeme iba vybraných záujemcov a to do 5 dní od ukončenia registrácie.

RegistrácIa UKONČENÁ

Časté otázky

Iba Tvoj čas a zápal pre vec.  🙂

Nie. Stáž (formou dobrovoľníckej činnosti) je súčasťou bezplatnej akadémie, ktorá prináša hodnotu pre študentov vo forme vzdelávania, participácie na projektoch významných firiem a to formou učenia sa, získavania spätnej väzby od profesionálov a budovania kontaktov. Samotná akadémia je v hodnote cca 3000 EUR. Formou participácie na projektoch, študenti získavajú nárok na bezplatnú účasť na akadémií. Študenti absolvovaním dobrovoľníckej odbornej praxe,  získavajú príležitosť na dlhodobú spoluprácu a zaradenie absolventov na rôzne platené projekty v oblasti udržateľnosti, či už pre ECOCEN, o.z. alebo pre rôzne významné spoločnosti.

Well, budeš ju potrebovať.

Budú upresnené vybraným študentom.