ČO Ponúkame

Pomáhame manažérskym tímom začleniť CSR/ESG, udržateľnosť a klimatické ciele do ich organizácií, prostredníctvom odborného vzdelávania a strategického poradenstva. Pomáhame podnikom preklenúť medzeru v ich znalostiach a zdrojoch poskytovaním outsourcingových služieb.

Zastrešujeme nasledovné témy

 • Klimatická kríza, globálne ekonomické trendy/príležitosti a riziká
 • Globálna transformácia na low carbon ekonomiky
 • Stratégia net zero, carbon neutral, znižovanie emisií a carbon offsetting 
 • Ochrana životného prostredia a biodiverzity
 • CSR, ESG a udržateľné podnikanie
 • EU/SK legislatíva, EÚ Taxonómia, CSRD smernica a nefinančný reporting
 • Meranie a znižovanie uhlíkovej stopy
 • Udržateľné riešenia, metódy a technologické inovácie
 • Produktová zodpovednosť
 • Cirkulárna ekonomika a zero waste
 • Medzinárodné štandardy   
 • Certifikácia a akreditácia udržateľnosti
 • Reporting a PR
 • Manažérske softvérové a BI riešeni

Spolupracujte s nami

 • Stanete sa udržateľnejšími a minimalizujte dopad svojej organizácie na životné prostredie.
 • Znižujete emisie a dosahujte klimaticky pozitívne ciele.
 • Redukujete a zhodnocujete odpad.
 • Znižujete svoje prevádzkové náklady.
 • Zlepšujete obchodné operácie, zvyšujete príjmy a zlepšujete reputáciu spoločnosti.
 • Zlepšujete životy svojich zamestnancov a pracovníkov dodávateľského reťazca.
 • Podporujete zmysluplné partnerstvá s charitatívnymi organizáciami a komunitnými projektami.
 • Ukazujete svoj pozitívny vplyv na spoločnosť, ktorý je navyše akreditovaný certifikáciou.

POMÔŽEME VÁM​

zorientovať sa v legislatíve

AKO sa pripraviť na legislatívne zmeny, ako správne nastaviť udržateľné procesy a reportovať ich, vám pomôže priblížiť naša spoločnosť v spolupráci s top odborníkmi vo vybraných oblastiach.