O NÁS

Ecocen je vzdelávacia, konzultačná a networkingová platforma, ktorá pomáha budovať udržateľný svet. Združujeme odborníkov v oblasti CSR, ESG a udržateľnosti, no najmä ľudí, ktorým skutočne záleží na spoločnej budúcnosti, pretože je vážne ohrozená. Našim poslaním je spájať spoločnosti, odborníkov, inovatívne myšlienky a zdroje, vzdelávať manažérov a spoločnosti, pomáhať im zodpovedne rásť a zároveň meniť svet k lepšiemu.

VZDELÁVAME A RADÍME

Našimi službami vám pomáhame začleniť CSR/ESG a udržateľnosť do vašej organizácie, preklenúť medzeru v znalostiach a zdrojoch, a to poskytovaním outsourcingových služieb.

Firmám pomáhame zodpovedne podnikať a rásť a to prostredníctvom odborného vzdelávania a strategického poradenstva. V spolupráci s odborníkmi organizujeme skupinové, individuálne školenia a poradenstvo na mieru.

Prostredníctvom unikátneho programu akadémie Ecocen vzdelávame súčasných aj budúcich manažérov v oblasti udržateľnosti a pripravujeme ich do zodpovednej korporátnej praxe.

Okrem vzdelávania firiem, organizujeme aj vzdelávanie v oblasti klimatických zmien, ochrany biodiverzity, zero waste, cirkulárnej ekonomiky pre školy a verejnosť. 

SPÁJAME, ZDIEĽAME A CHRÁNIME

Spájame odborníkov z oblasti legislatívy, životného prostredia, podnikateľského prostredia a spoločne prinášame najnovšie poznatky a riešenia z oblasti CSR, environmentálnej a spoločenskej zodpovednosti.

Spájame komerčný a nekomerčný sektor. Prepájame podnikateľské, environmentálne a sociálne projekty a budujeme udržateľné zmysluplné partnerstvá.

Spolu s vami zdieľame nielen poznatky ale aj zdroje, a tak spoločne podporujeme a financujeme environmentálne a sociálne projekty.

AKÉ KONKRÉTNE TÉMY V OBLASTI UDRŽATEĽNOSTI ZASTREŠUJEME ?

Prečo to robíme ?

BECAUSE WE CARE ...

…pretože sme prvá a posledná generácia, ktorá môže formovať budúcnosť ľudstva. Práve to v dnešnej dobe skutočne znamená spoločenská zodpovednosť podnikov. Iba spoluprácou máme moc, vedomosti, zdroje a nástroje zmeniť svet k lepšiemu.